Psikologi Kejururawatan Dr Asmawati Desa (2014)

Psikologi Kejururawatan sesuai untuk kursus psikologi untuk diploma kejururawatan dan bachelor kejururawatan.

 

ISBN 978-967-12649-0-4  2014 - 387 muka suratAbout the AuthorsAsmawati Desa ialah pensyarah di Pusat Pengajian Psikologi dan Pembangunan Manusia, UKM, Bangi, Selangor sejak tahun 1986. Beliau mendapat PhD di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2001 dan dilantik sebagai Profesor Madya setahun kemudian.  Bidang pengkhususan beliau adalah Psikologi Fisiologi dan Psikofarmakologi. Minat kajian beliau adalah tentang tekanan dan kesejahteraan hidup terutama di kalangan pelajar. Selain itu, beliau juga bergiat aktif memberikan ceramah mengenai permasalahan remaja, peranan ibu bapa dalam menangani masalah sosial dan pengurusan tekanan di kalangan pelajar dan juga pekerja.
Table of Contents 

 

BAHAGIAN 1 - PENGENALAN BIDANG PSIKOLOGI 
Bab 1: Mengenal Psikologi2
Bab 2: Pendekatan Teoritikal Dalam Psikologi16
Bab 3: Skop Dan Bidang-bidang Dalam Psikologi27
Bab 4: Metod Kajian Psikologi44
BAHAGIAN 2 - MENGENAL PSIKOLOGI MANUSIA 
Bab 5: Perkembangan Manusia62
Bab 6: Pengaruh Biologi Dalam Tingkah Laku103
Bab 7: Personaliti127
Bab 8: Motivasi Dan Emosi146
Bab 9: Sensasi Dan Persepsi186
BAHAGIAN 3 - APLIKASI PSIKOLOGI 
Bab 10: Tingkah Laku Sosial219
Bab 11: Kecerdasan Emosi Dan Pengurusan Emosi251
Bab 12: Tekanan Dan Pengurusan Tekanan279
Bab 13: Aspek Psikologi Sakit Dan Tingkah Laku Kesihatan295
Bab 14: Psikologi Abnormal Dan Rawatan327
Bab 15: Kepelbagaian Budaya Dalam Amalan Kejururawatan356
RUJUKAN371
INDEKS382
e-mail: sjwee@sjlearning.com.my

Instructors Supplements

Please login to download